Geschiedenis

De riante behuizing is in 2000 gebouwd op familiegrond van meerdere generaties Marinissen. Dat gaat minstens twee tot drie eeuwen terug. Ook de locatie is historisch. De Nadorst ligt op een kleine, kronkelige kreekrug terzijde van de Noordweg, een van de grotere kreekruggen waarop Middelburg is ontstaan en waarover de oude uitvalswegen naar het platteland liepen. Brigdamme en Sint Laurens volgen als oorspronkelijk middeleeuwse dorpen nog steeds in een typerende lintbebouwing het verloop van die hogere rug door het lage poelland.

 De omgeving kenmerkte zich in de zeventiende en achttiende eeuw door het voorkomen van veel Walcherse buitenplaatsen. Hier waren dat bijvoorbeeld ‘t Hof Claerebeek, ‘t Kasteel Nieuwenhove, Rosenburg, ‘t Hof Leliëndale en andere. Na 1800 – de Franse Tijd – werden verreweg de meeste van deze buitens afgebroken en omgezet in een kleinschalig gebied van akkers, weiden en fruitboomgaarden. Dat bleef zo tot in de eerste helft van de vorige eeuw. Ook het begrip ‘De Nadorst’ is oud. Het is afgeleid van de naam van een cafeetje, waar vanouds uit de stad huiswaarts kerende boeren nog even aanlegden. In de jaren dertig van de vorige eeuw werden langs de weg op dat van de Noordweg aftakkende kreegrugje kleine villa’s en huizen voor de gegoede burgerij gebouwd in de voor die tijd kenmerkende stijl. Dat gedeelte van de toen nog Prooijenseweg kreeg de naam Nadorstweg. Maar ‘De Nadorst’ bleef voorbehouden aan het grondgebied, waarin dat van de Marinissens ligt.